• alt text
  • alt text

Autor: Anetta Szczepińska

Data: 23. września 2012

Wspomóż Naszych Podopiecznych >>

Regulamin Fundacji Dlaczego Pomagam

1. Fundacja Dlaczego Pomagam nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

2. Fundacja Dlaczego Pomagam nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę
ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

3. Fundacja Dlaczego Pomagam nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych takich jak:
szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

4. Fundacja Dlaczego Pomagam nie udziela pomocy
w zakresie informowania, konsultacji medycznych takich jak: leki, instytucje medyczne, lekarze.

5. Fundacja Dlaczego Pomagam nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji.

6. Fundacja Dlaczego Pomagam w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do udzielania
pomocy na zasadach ustalonych na posiedzeniu Zarządu na mocy uchwały.

7. Fundacja Dlaczego Pomagam nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego.

8. Fundacja Dlaczego Pomagam zastrzega sobie prawo
do odmówienia pomocy chociażby z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.1. Aby zostać Podopiecznym Fundacji Dlaczego Pomagam należy zwrócić się drogą e-mailową na adres poczty: kontakt@fundacjadlaczegopomagam.pl. Po otrzymaniu zwrotnej wiadomości z załączonym oświadczeniem, należy odesłać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody
na publikację zdjęcia dziecka, danych dziecka i informacji o jego chorobie, wraz ze zdjęciem i opisem historii dziecka.

2. Fundacja Dlaczego Pomagam nie jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku oraz nie zawiera żadnych umów na założenie subkonta dla Podopiecznego.

Regulamin strony internetowej Fundacji Dlaczego Pomagam

1. Strona internetowa Fundacji Dlaczego Pomagam znajdująca się pod adresem internetowym: www.fundacjadlaczegopomagam.pl jest zarządzana przez Fundację Dlaczego Pomagam.

2. Wszystkie treści wprowadzane na stronę internetową Fundacji Dlaczego Pomagam są moderowane przez upoważnionych administratorów serwisu.

3. Do kontaktów w sprawach dotyczących treści strony internetowej Fundacji Dlaczego Pomagam wyznaczone jest konto pocztowe e-mail: kontakt@fundacjadlaczegopomagam.pl

Szczęśliwe Drzewka

Szczęśliwe Drzewka