"Szczęśliwe drzewka"
Alt text
SZCZĘŚLIWE DRZEWKA
Program „SZCZĘŚLIWE DRZEWKO” to całoroczny cykl akcji ekologiczno-charytatywnych, na który składają się:

- sadzenie drzewek iglastych wspólnie z mieszkańcami Elbląga w miesiącach październiku i listopadzie

- malowanie bombek przez zaproszonych gości i ich licytacja w miesiącu grudniu

- sprzedaż drzewek świątecznych w miesiącu grudniu

- zbiórka poświątecznych żywych choinek od mieszkańców Elbląga w miesiącu styczniu

- sadzenie drzewek iglastych wspólnie z mieszkańcami Elbląga w miesiącach kwietniu i maju

Przeprowadziliśmy już akcje: - 17 listopada 2012r. „Las naszych dzieci” - 11 maja 2013r. "Las naszych dzieci II" - 12 kwietnia 2014r. "Las naszych dzieci III" zorganizowane przez Fundację Dlaczego Pomagam i Nadleśnictwo Elbląg.
W tych dniach w Leśniczówce Dębica w elbląskiej Bażantarni odbywały się rodzinne sadzenia drzewek – choinek.
Kolejna akcja Programu odbyła się 16 grudnia 2012r. w elbląskim Ratuszu Staromiejskim, gdzie Fundacja wspólnie
z dziećmi niepełnosprawnymi i elbląskimi osobistościami: sportowcami, władzami miasta i dziennikarzami przygotowywała na licytację własnoręcznie malowane bombki.

Już na początku nowego roku – 09 stycznia Fundacja rozszerzyła rozpoczęty Program o zbiórkę żywych choinek wspólnie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Brawo” w Elblągu.
Kiedy życie domowe świątecznego żywego drzewka dobiega końca, można zadbać również o jego dalszy los. Wszystkie zebrane choinki trafią do spółdzielni, która przetworzy je na ekologiczne i korzystne dla środowiska odnawialne biopaliwo opałowe, zaliczane do naturalnych źródeł energii. A każda choinka to 1 złotówka przekazana Fundacji na niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Program „SZCZĘŚLIWE DRZEWKO” to kampania fundraisingowa prowadzona dzięki myśleniu proekologicznemu
i trosce o małe dzieci niepełnosprawne.

„SZCZĘŚLIWE DRZEWKO” ma na celu uczyć wrażliwości na cud narodzin, dawania życia również roślinom, odczuwania radości z dbania o naturę, przyczyniania się do powiększania ekologicznych płuc lokalnych lasów, propagowania myślenia proekologicznego i dbania o czystość i bezpieczeństwo lasów.

Każda akcja Programu prowadzi, jednocześnie, do pozyskania przez Fundację środków na pomoc w leczeniu dzieci niepełnosprawnych i wspieranie ich rodzin, które znalazły się w najtrudniejszym momencie życia.

Chcąc rozwinąć działanie Programu już dzisiaj zapraszamy wszystkich z całej Polski do włączenia się wspólnie
z Fundacją i mieszkańcami Elbląga w realizację „SZCZĘŚLIWEGO DRZEWKA”.

Na stronie Fundacji www.szczesliwedrzewka.pl przez cały rok można kupić sadzonkę świerku i zasadzić ją w kwietniu, maju
lub październiku, listopadzie w trakcie kolejnych akcji pt. „Las naszych dzieci”.

Osoby, które nie mogą być z nami i własnoręcznie zasadzić zakupionego drzewka, z uwagi na dzielące odległości, posadzą swoją „cegiełkę” poprzez nasze ręce, otrzymując na skrzynkę mailową zdjęcie drzewka opatrzonego
w kartonik z imieniem, nazwiskiem i miejscowością Darczyńcy.

W przyszłości mamy nadzieję na wspólne sadzenie drzewek nie tylko w okolicach Elbląga, ale również w innych miastach Polski.
Wszystkich chętnych do podjęcia współpracy w zakresie propagowania i wdrożenia Programu „SZCZĘŚLIWE DRZEWKO” w swoim mieście prosimy o kontakt z Fundacją.

Cały rok czekamy na Was, cały rok jesteśmy z Wami,
cały rok z radosnym sercem CHORYM DZIECIOM POMAGAMY.

Fundacja Dlaczego Pomagam

Szczęśliwe Drzewka

Szczęśliwe Drzewka