• alt text

Autor: Anetta Szczepińska

Zdjęcia: Jola Prokopowicz

Data: 09. stycznia 2013

Wspomóż Naszych Podopiecznych >>

Akcja zbiórki drzewek

W ramach Programu "Szczęśliwe Drzewka" przeprowadziliśmy akcję zbiórki żywych poświątecznych choinek.

Kiedy życie domowe świątecznego żywego drzewka dobiega końca, można zadbać również o jego dalszy los. Wszystkie zebrane choinki trafiły do Spółdzielni, która przetworzy je na ekologiczne i korzystne dla środowiska odnawialne biopaliwo opałowe, zaliczane do naturalnych źródeł energii. Każda choinka to symboliczna 1 złotówka przekazana Fundacji na niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Udało się zebrać 800 choinek!!!

Organizatorzy:
Fundacja Dlaczego Pomagam
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Brawo” w Elblągu

Partnerzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZRZESZENI” w Elblągu
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

Szczęśliwe Drzewka

Szczęśliwe Drzewka